Aanvragen demonstraties

De leden van de vereniging “Ambachten van Vrogger en Noew” komen op verzoek bij u hun ambacht demonstreren.
Ze kunnen optreden in de open lucht, tijdens markten, braderieën of andere manifestaties.

Ook binnenshuis liggen er mogelijkheden, bijvoorbeeld in woonzorg-centra, ziekenhuizen, beurzen, scholen enzovoort. U kunt zelf aangeven hoeveel ambachten (één, meerdere of allen) u voor uw activiteit wenst. Desgewenst adviseren wij u ook over een aantrekkelijke presentatie.

Voor het demonstreren vraagt de vereniging “Ambachten van Vrogger en Noew” een kleine vergoeding. Hiervoor wordt altijd van tevoren contact met u opgenomen en daarbij worden hierover duidelijke afspraken gemaakt.

U kunt contact opnemen met

De heer J. Wichink,
telefoon: 06-17532355
E-mailadres: johanwichink@hotmail.com