Doel en Bestuur

Doel van de vereniging

De vereniging “Ambachten van Vrogger en Noew” te Hellendoorn bestaat uit een enthousiaste groep mensen die oude en nieuwe ambachten beoefenen en op allerlei locaties demonstreren. Deze demonstraties worden veelal gegeven in klederdracht. En natuurlijk is er uitleg bij het vak.

Het doel van de vereniging “Ambachten van Vrogger en Noew” is het in stand houden van de oude ambachten. Voor het demonstreren vraagt de vereniging “Ambachten van Vrogger en Noew” een kleine vergoeding. Hiervoor wordt altijd van tevoren contact met u opgenomen en daarbij worden hierover duidelijke afspraken gemaakt.

Het Bestuur

VOORZITTER:
Mevrouw G. Hallink
Telefoon: 0548-655841
Email: gerihallink@ziggo.nl

SECRETARIS :
Mevrouw D. Voortman
Telefoon 0548-655984
Email:dinievoortman@hotmail.com


PENNINGMEESTER :
De Heer H. Ziel
Telefoon : 0572-353851
Email:henkziel100@gmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE Contactpersoon
De heer J. Wichink
tel. 06-17532355
Email: johanwichink@hotmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Mevrouw R. Zwiers
Email:ritazwiers54@gmail.com